இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Käfertaler Waldx + Ziegenx 1