இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Bäumex + St. Goarshausenx 1