இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Gegenlichtx + Rheinturmx 24