Home / Digital nach Kamera, Jahr-Monat-Tag / Sumikon DV-853.action